Ιωάννης Βενετικίδης – Software Engineer M.Sc, B.Sc

Ανάλυση & Σχεδίαση,
Ανάπτυξη Εφαρμογών και Προγράμματα,
Ανάπτυξη Ιστοσελίδων,
Ανάπτυξη Συστημάτων Λογισμικού,
Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης (SEO),
Ανάλυση και Μέτρηση Επισκεψιμότητας Ιστοσελίδων (Web Analytics),
Φιλοξενία Ιστοσελίδων (Web Hosting),
Κατοχύρωση Ονόματος Χώρου (Domain Name).