Εργαστήρι

  (Πρώτη Κάρτα) Το Εργαστήρι ZoisArt  Άρχισε εργασίες το 1997 με αφορμή την αγάπη για την λαϊκή παράδοση αλλά και την εικαστική τέχνη σε όλες της μορφές της!!! Όλοι οι λαοί με ιστορία έχουν να παρουσιάσουν και δημιουργήματα λαϊκής παράδοσης…  Η Ελληνική παράδοση (τέχνη) είναι ιδιαίτερα σημαντική και παρουσιάζει δείγματα σε πολλούς τομείς όπως  (π.χ. ξυλουργική, ξυλογλυπτική, λιθογλυπτική, σιδηρουργική, μεταλλοτεχνία, ...

Read More »

Inspiring design trends this fall 2019

My job is simple and sophisticated, so it is possible to describe and simple, and flowery language. I love the feel and sophistication of its superiority. I like people with a keen mind and at the same time easy to talk to. These qualities can be combined perfectly natural. However, things like people look miserable, if these properties are connected ...

Read More »

Modern street art as a source of inspiration

My job is simple and sophisticated, so it is possible to describe and simple, and flowery language. I love the feel and sophistication of its superiority. I like people with a keen mind and at the same time easy to talk to. These qualities can be combined perfectly natural. However, things like people look miserable, if these properties are connected ...

Read More »

The main thing for the designer – to create things

My job is simple and sophisticated, so it is possible to describe and simple, and flowery language. I love the feel and sophistication of its superiority. I like people with a keen mind and at the same time easy to talk to. These qualities can be combined perfectly natural. However, things like people look miserable, if these properties are connected ...

Read More »

Minimalism has reached a certain critical point

My job is simple and sophisticated, so it is possible to describe and simple, and flowery language. I love the feel and sophistication of its superiority. I like people with a keen mind and at the same time easy to talk to. These qualities can be combined perfectly natural. However, things like people look miserable, if these properties are connected ...

Read More »

Modern design and creative

My job is simple and sophisticated, so it is possible to describe and simple, and flowery language. I love the feel and sophistication of its superiority. I like people with a keen mind and at the same time easy to talk to. These qualities can be combined perfectly natural. However, things like people look miserable, if these properties are connected ...

Read More »
Μετάβαση στο περιεχόμενο